Що таке ринок?

Фото - Що таке ринок?

Сферу формування пропозиції і попиту на робочу силу називають ринком праці. Саме через нього можна знайти в свою компанію співробітників.

Що таке ринок праці і які його особливості? В першу чергу, ринок праці відрізняє те, що об'єктом купівлі-продажу є використання знань, робочої сили, кваліфікації, а також здібностей людини до трудового процесу.

Але це вузьке визначення поняття «ринок праці». Якщо говорити про більш широке значення терміна, то ринок праці можна характеризувати як систему відносин у суспільстві - юридичних і соціально-економічних, а також інститутів та норм, які існують спеціально для того, щоб процес відтворення робочої сили був безперервним.

Як формується попит на робочу силу? Враховуючи, що ми живемо в умовах вільної конкуренції, попит формують два основні показники: заробітна плата і вартість продукту праці, який був проведений найнятим працівником. Що стосується пропозиції праці, то воно взаємопов'язане з рівнем оплати. Закономірність тут така: якщо рівень пропозиції робочої сили став вище, то, відповідно, вище стане і зарплата.

Поява ринку праці стало результатом становлення ринкових відносин і розвитку капіталізму. Мова йде саме про вільну працю, коли працівник не зобов'язаний трудитися в певній організації, як це було у феодальну епоху, і може звільнитися з підприємства в будь-який момент.

» » Що таке ринок?