Як оформити статтю?

Фото - Як оформити статтю?

Ви написали відмінну статтю наукового характеру і вирішили її опублікувати? У такому випадку Вам обов'язково потрібно дізнатися про те, як оформити статтю, адже важливо не тільки зміст тексту, але і те, як він представлений. Пропонуємо Вам ознайомитися з основними правилами оформлення статей і врахувати їх при підготовці свого тексту, адже його будуть оцінювати редактори і вирішувати питання про його публікації. Правильне оформлення статті не тільки робить її зручною і приємною у вивченні, а й вказує на те, що її автор - відповідальна людина, яка приділяє увагу навіть дрібним деталям. А це для Вас буде безсумнівним плюсом.

Правила оформлення статей

В цілому, вони однакові, але можуть варіюватися залежно від норм оформлення статей, прийнятих в тому чи іншому видавництві або редакції. Найкращий варіант для Вас - це з'ясувати, як оформляти статтю для того конкретного видання, де збираєтеся публікувати свій текст. Так, можна отримати ці відомості з Інтернету або зв'язатися з самою редакцією. Якщо ж ці варіанти не підходять, то можна оформити свою статтю, спираючись на основні загальноприйняті правила. Ось ці вимоги до оформлення статей (вказані вимоги і рекомендації для наукових статей).

Дані про автора

Заголовок статті повинен містити основні відомості про її автора. Розташовуємо дані в наступному порядку:

 • Прізвище, ім'я та по батькові (повністю);
 • Номер і назва спеціальності;
 • Вчений ступінь;
 • Вчене звання;
 • Посада;
 • Місце роботи;
 • Номер контактного телефону;
 • Адреса електронної пошти.

Оформлення тексту статті

 • Шрифт - Times New Roman розміром 14;
 • Міжрядковий інтервал - 1,5;
 • Поля - по 2 см;
 • Абзацний відступ - 1,25;
 • Назва статті - без відступу, великими літерами, по центру;
 • Текст - вирівнювання по ширині;
 • Редактор формул - Microsoft Office;
 • Обсяг статті - мінімум - 4 сторінки, максимум - 24 сторінки. Якщо стаття обсягом більш як 10 сторінок, переважніше розділити її на частини, кожну з яких озаглавити (перша частина - «Вступ», остання - «Висновок», назви інших частин - на розсуд автора);
 • Рисунки, графіки і таблиці - чорно-білі, допустима штрихування, відправляються в окремих графічних файлах, повинні бути однаково пронумеровані, додаються до електронної версії статті. Якість малюнків - висока;
 • Таблиці - набираються тим же шрифтом, що й основний текст. Стовпець «№ п / п» вирівнюється по центру, решта стовпці і рядки - або по центру, або по лівому краю. Стовпці і рядки, які містять в собі цифри, вирівнюються по центру;
 • Список літератури - повинен бути оформлений відповідно до ГОСТу і перебувати в самому кінці статті;
 • Оформлення виносок - виноски поміщаються посторінково, нумерація - суцільна, арабськими ціфрамі- шрифт - Arial 8 пунктів, міжрядковий інтервал - одинарний;
 • Посилання на джерела в тексті повинні розташовуватися в квадратних дужках і нумеруватися арабськими цифрами.

Вимоги ВАКу

Також при оформленні статті слід врахувати вимоги ВАКу (Вищої атестаційної комісії). Вони припускають, що до тексту статті повинні бути прикріплені російською та англійською мовами (обов'язково на обох) наступні частини статті:

 • Назва статті;
 • Анотація до статті;
 • Ключові слова;
 • Бібліографічні списки в єдиному форматі за ГОСТом «Бібліографічний посилання».

Анотація

Анотація повинна бути представлена двома мовами - російською та англійською, в обсязі повинна складати не більше 1000 символів і розповідати про основні результати роботи, бути інформативною і змістовною. Російськомовна і англомовна анотації повинні відрізнятися, кожна повинна бути написана по-своєму. Анотація пишеться за певною схемою: предмет роботи, її тема, мета, наукові методи роботи, актуальність і основні висновки.

Рецензія

Для аспірантів і людей, які отримують вчений ступінь, до статті також необхідно прикріпити рецензію чи наукового керівника або спеціаліста за тематикою, висвітленої у статті. У рецензії повинна бути рекомендація до опублікування статті. Кандидатам і докторам наук також слід надати рецензію від фахівця або наукового консультанта. Обсяг рецензії - 1-1,5 листа A4 у форматі Word в електронному та паперовому варіантах. У паперовому варіанті має бути підпис автора рецензії та печатка відділу кадрів за місцем роботи рецензента, а електронний варіант повинен бути відсканованої копією паперової рецензії з усіма необхідними даними.

Сама рецензія пишеться довільно з волі автора, але в ув'язненні обов'язково повинна бути фраза: «дана стаття може бути рекомендована до публікації».

Як бачите, вимог багато і всіх їх потрібно дотриматися. Як правильно оформити статтю - питання не з легких, крім того, вимоги до оформлення статей можуть різнитися залежно від видання і редакції. Щоб було легше зрозуміти, як оформити статтю, пропонуємо Вам ознайомитися з прикладом оформлення, розташованим за наступним посиланням - Оформлення наукової статті.

» » Як оформити статтю?