Що таке частина мови?

Фото - Що таке частина мови?

У сучасній російській мові виділяються різні частини мови. Це одне з найважливіших понять в мовознавстві.

Що таке частина мови? Частини мови означають конкретні слова з яких будується пропозицію (мова). Це деякі групи слів, об'єднані наявністю у них спільних ознак.

Є кілька підходів при класифікуванні цього поняття. Основним є поділ на самостійні і не самостійні, тобто службові частини мови.

До самостійних відносять в даний час:

 • іменник (воно відповідає на питання типу "хто"? або "що"?)
 • прикметник (дає відповідь на питання "який"?)
 • дієслово (позначає різні дії і відповідає на питання "що робить"?)
 • числівники (питання "скільки"? і "який"?)
 • прислівник (тобто відповідь на питання типу "як"? "куди"? і т.д.)
 • займенники (у мові замінює іменник, прикметник та ін.)
 • вигуки (виражають всілякі почуття і емоції)
 • деепричастия (поєднує в собі функції дієслова і ознаки прислівники)

До службових частин мови можна віднести:

 • союзи
 • прийменники
 • частинки

Існують і інші підходи до класифікування частин мови.

» » Що таке частина мови?