Що є доказом?

Фото - Що є доказом?

Доказ (узагальнене поняття) - це прийом, який використовують для переконання у правильності обраного тези, істинність пізнання або спосіб доповнити і підтвердити зроблені висновки.

Теорія спростування і докази в сучасному житті є способом отримання юридично грамотних і науково обґрунтованих тверджень і переконань.

Що є доказом у юриспруденції

В юриспруденції докази - це отримані згідно передбаченому законодавством порядку відомості та матеріали про факти, які допомагають встановити наявність обставин або їх відсутність і дозволяють всебічно розглянути ситуацію і вирішити справу згідно з чинним законодавством. Тобто якщо в загальному сенсі доказ - це дія, що здійснюється для обґрунтування істинності, то в юриспруденції - це відомості є результатом пізнавальної діяльності, яка спрямована на отримання фактів допомагають встановити істину, і складається з збирання, перевірки достовірності та оцінки доказів.

У процесі судових розглядів докази використовуються для встановлення фактичних обставин по даній справі, які можуть вплинути на рішення суду. Наприклад, за багатьма цивільних справах доказовим фактом є алібі.

Збір доказів

Слідчий, прокурор і суд мають право викликати на допит за відкритими справах будь-яка особа виробляти обшуки, огляди, та інші слідчі дії, передбачені чинним Кодексом- вимагати від посадових осіб, підприємств, організацій, і громадян подання документів і предметів, які можуть допомогти встановити необхідні фактичні дані.

Оцінка доказів

Докази оцінюються судом, прокурором і слідчим виходячи з їх внутрішнього переконання, заснованого на об'єктивному, повному і всебічному розгляді сукупності віх фактичних матеріалів справи, відповідно до закону і соціалістичному правосвідомості.

Речові докази

Речовими доказами є предмети, які зберегли сліди злочину, є об'єктами протизаконних дій обвинуваченого або ті, які виконували роль знаряддя злочину. Також цінності та гроші, отримані нечесним шляхом та ін. Об'єкти, які можуть сприяти виявленню і доведенню злочину, виявлення винних або пом'якшення відповідальності, або спростування обвинувачення. Всі отримані в ході справи речові докази фотографуються, докладно описуються в протоколах огляду та долучаються до справи.

Документи і матеріали, долучені до справи

Документ є доказом, в тих випадках, коли факти та обставини, викладені або підтверджені окремими громадянами, посадовими особами організаціями, підприємствами, важливі для кримінальної справи. Якщо документи відповідають ознаками, прописаними в ст. 83 Кодексу, то їх відносять до категорії речових доказів.

Згідно ст. 50 Конституції, заборонено використовувати докази, отримані з порушенням закону. Наприклад, відеозапис є доказом провини або причетності до злочину обвинуваченого, але якщо вона отримана обманом, за допомогою погроз, шантажу та інших протизаконних дій, вона не має юридичної сили і не може бути покладена в основу рішення суду.

Судові докази

Судовим доказом є передбачене і регламентоване законом процесуальний засіб доказування, таке як пояснення і показання сторін, показання свідків, речові та письмові докази, висновки експертів та інші відомості про справі.

Судові докази можна розділити на два елементи: зміст і процесуальна форма.

Що є доказом у суді в кримінальному процесі

У кримінальній справі доказами можуть бути будь-які відомості, які дозволяють суду встановити наявність або відсутність фактів, які необхідно довести під час слухання кримінальної справи, чи інших обставин мають відношення до кримінальної справи.

Види доказів

 • показання обвинуваченого (с. 77 КПК);
 • показання свідка (с. 79 КПК);
 • показання підозрюваного (с. 76 КПК);
 • свідчення потерпілого (с. 78 КПК);
 • речові докази (с. 81 КПК);
 • письмові, відео, аудіо або фото документи (с. 84 КПК)
 • свідчення експерта (ч. 2 с. 80 КПК);
 • висновок експерта (ч. 1 с. 80 КПК);
 • свідчення фахівця (ч. 4 с. 80 КПК);
 • висновок спеціаліста (ч. 3 с. 80 КПК);
 • протоколи слідчих дій (с. 83 КПК);
 • протоколи судових засідань (с. 83 КПК);

Докази бувають:

 • первісними, отриманими з першоджерела;
 • похідними, отриманими з проміжного джерела в результаті ведення розслідування;
 • виправдувальними, документи, матеріали та свідчення, які доводять невинність обвинувачуваного, пом'якшують його відповідальність, спростовують звинувачення;
 • обвинувальними, тобто підтверджують причетність обвинуваченого до злочину або обтяжливими відповідальність;
 • прямими, які виключають або вказують на вчинення протизаконних дій;
 • непрямими, які не вказують прямо на невинність або провину обвинуваченого, однак вони дозволяють зробити висновок про винність / невинність, або в деякій мірі підтвердити наявні в розпорядженні слідства докази.
 • свідчення потерпілого (с. 78 КПК);
 • речові докази (с. 81 КПК);
 • письмові, відео, аудіо або фото документи (с. 84 КПК)
 • свідчення експерта (ч. 2 с. 80 КПК);
 • висновок експерта (ч. 1 с. 80 КПК);
 • свідчення фахівця (ч. 4 с. 80 КПК);
 • висновок спеціаліста (ч. 3 с. 80 КПК);
 • протоколи слідчих дій (с. 83 КПК);
 • протоколи судових засідань (с. 83 КПК);
» » Що є доказом?