Що таке excel?

Фото - Що таке excel?

Активним користувачам MS Office не потрібно пояснювати, що таке Excel, так як програма займає друге місце за популярністю після Word серед офісних програм. Програму іноді називають табличним процесором, так як вона призначена для роботи з табличними даними. Програма знайшла широке застосування в колі бухгалтерів, економістів і людей інших спеціальностей, чия робота пов'язана з обробкою математичних даних.

Функції Microsoft Excel

Робочий лист Excel являє собою таблицю, в яку можна вносити текстову та цифрову інформацію. На відміну від Word ця таблиця дозволяє проводити різні математичні обчислення (додавання, множення, обчислення відсотків і т. Д.). Microsoft Excel володіє широким спектром функцій як для початківців користувачів, так і професіоналів:

 • фінансові - призначені для планування фінансово-господарської діяльності, проведення розрахунків з інвестування коштів;
 • дати і часу - реалізують можливість використовувати в обчисленнях значення дати і часу, представлені у вигляді чисел;
 • математичні та тригонометричні - використовуються для прискорення та спрощення процесу обчислень;
 • статистичні - застосовуються для статистичного аналізу даних на основі дослідження сукупностей і вибірок, а також аналізу ймовірностей;
 • перегляду та посилання - призначені для роботи з посиланнями (адреси осередків, розмір діапазону комірок і т. д.);
 • баз даних - дозволяють управляти списками і базами даних Excel за допомогою автофільтрів, а також виконувати статистичний аналіз розміщених у них даних;
 • текстові - призначені для обробки текстів (перетворення прописних літер в рядкові, текстові значення в числові та ін.);
 • логічні;
 • інформаційні - для роботи в макросах.

Деякі з перерахованих функцій входять в стандартний інсталяційний пакет програми, інші доступні тільки після встановлення відповідного пакета.

Для чого потрібен Excel

На основі перерахованих функцій програма може використовуватися для:

 • проведення економічних розрахунків;
 • проведення статистичних розрахунків;
 • побудови діаграм;
 • автоматизації бухгалтерських та інженерних розрахунків;
 • обробки великих масивів даних;
 • рішення рівнянь;
 • аналізу отриманих результатів;
 • реалізації деяких функцій нестандартного вигляду;
 • проведення картографічних робіт;
 • захисту даних від несанкціонованого використання.