Що таке менеджмент?

Фото - Що таке менеджмент?

В останні пару десятків років терміни «менеджмент» і «менеджер» грунтовно увійшли в наше з Вами життя, але часто люди використовують їх, не розуміючи значення. У цій статті ми розповімо про те, що таке менеджмент.

Менеджмент: визначення поняття

Термін «менеджмент» походить від англійського «management», що буквально перекладається "керівництво, управління". Існує кілька понять менеджменту:

 1. Менеджмент - це, перш за все наука. Це ціла система знань, яка являє собою теоретичну і практичну базу в управлінні будь-якими ресурсами.
 2. Менеджмент - це і сам процес управління, який здійснюється за допомогою виконання таких функцій: планування, організація, координування, мотивація, контроль і аналіз.
 3. Менеджмент - це мистецтво управління. Крім наукових знань, для управління потрібен талант і вміння застосовувати ці знання, наука дає знання та практикум з управління, ну а в конкретній ситуації потрібно відчувати, як діяти.
 4. Крім того під менеджментом розуміють управлінський апарат, тобто сукупність всіх підрозділів управлінського персоналу.

У відповідності з усіма цими поняттями, менеджер - це професійний управлінець, який володіє спеціальними знаннями, навичками, і в ідеалі, талантом і власним стилем управління.

Розрізняють три рівні управлінців: менеджери вищої ланки, середньої ланки і низової ланки.

 • До менеджерів вищої ланки відносять, так званих, топ-менеджерів, це безпосередньо керівники підприємств, органів влади.
 • До менеджерів середньої ланки відносяться управлінці, які підпорядковуються топ-менеджерам і управляють лінійними керівниками.
 • До менеджерів низової ланки відносяться лінійні керівники, які безпосередньо керують виконавцями.

Крім того часто виникає питання: Що таке менеджмент організації ?. Відповідь на нього проста - це безпосередньо управління організацією, підприємством, використання ресурсів організації для досягнення поставлених цілей, шляхом здійснення функцій менеджменту.

Що таке система менеджменту

Система менеджменту - це система управління різними ресурсами організації, будь то людські, технічні, фінансові та інші, для досягнення поставлених цілей.

Якісні системи менеджменту спираються на такі фундаментальні науки як математика, психологія, статистика, економетрія, інформатика. Система менеджменту є динамічною системою, вона підлаштовується під мінливі умови, тобто розвивається.

Сучасна компанія ставить перед собою і вирішує цілий комплекс завдань, які і визначили структуру сучасного менеджменту, яка включає в себе наступні основні підсистеми:

 • Фінансовий менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Інформаційний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Маркетинг
 • Управління проектами, яке включає в себе: управління персоналом, управління проектуванням, управління якістю.
 • Ризик-менеджмент
 • Екологічний менеджмент

Розглянемо найбільш часто використовувані в нашому житті терміни.

Що таке фінансовий менеджмент

Це підрозділ менеджменту, що вивчає фінансові ресурси і способи управління ними, з метою збільшення і примноження. Фінансове управління включає в себе як придбання, розподіл, використання фінансових ресурсів, так і контроль, і аналіз їх використання.

Що таке стратегічний менеджмент

Стратегічний менеджмент займається розробкою і реалізацією стратегій розвитку підприємств і організацій. Адже саме правильно поставлені цілі і вірні шляхи їх досягнення є основою якісного менеджменту.

Що таке інвестиційний менеджмент

Даний напрямок менеджменту займається управлінням інвестиційної діяльності різних масштабів, від окремого інвестиційного проекту, до інвестування в масштабах держави.

Що таке інноваційний менеджмент

Це підсистема менеджменту, яка займається вивченням і впровадженням інновацій у виробництво та управління підприємством. Крім цього за допомогою різних методів та інструментів, вивчається необхідність змін, готовність до цих змін і економічний ефект їх впровадження.

Що таке менеджмент якості

Цей напрямок менеджменту, яке займається розробкою і впровадженням системи якості на підприємстві, організації. Стандарти якості визнані у всьому світі, і для того щоб підприємство могло вийти на ринок зі своїм продуктом, або послугою, необхідно відповідати даним стандартам.

Тепер Ви знаєте, що таке менеджмент, визначення поняття менеджмент, і зможете його правильно вживати. Пам'ятайте, що кожен напрямок менеджменту слід вивчати поглиблено, дана дисципліна буде корисна кожному, хто хоче побудувати свою кар'єру. При цьому кожен з нас, є для себе менеджером власного життя, адже ми щодня стикаємося з питаннями: як жити, як досягти поставлених цілей, як раціонально використовувати свій час, і саме від правильних рішень залежить якість Вашого життя.

» » Що таке менеджмент?