Що таке ринок праці?

Фото - Що таке ринок праці?

Кожна доросла людина, щоб жити, повинен трудитися, створюючи матеріальні блага і заробляючи тим самим на проживання собі і своїй сім'ї. У випадку, якщо людина не створює матеріальні блага, які підлягають обміну на інші цінності, тоді йому доводитися продавати свою робочу силу як товар. Фактично, він пропонує свої фізичні та розумові зусилля, навички, досвід виконання того чи іншого виду робіт. Саме ці фактори забезпечують певний рівень його кваліфікації і, відповідно, якості виконуваних робіт. З пропозицій робочої сили і формується ринок праці, який торгує цією робочою силою, формуючи і регулюючи попит і пропозиція.

Поняття ринку праці пов'язано з тим, що більша частина працездатного населення через нього отримує роботу, і, відповідно, кошти для благополучного існування.

Особливості ринку праці

 1. На ринку праці продаються і купуються трудові послуги, а не індивід конкретно.
 2. Оцінюється праця не тільки заробітною платою, але й різного роду додатковими винагородами: преміальними, оплатою житла, навчання, відпочинку, соціальним забезпеченням та ін.
 3. Трудяща людина укладає з роботодавцями трудові угоди (контракти), в яких обговорюються не тільки сутність і умови роботи, розмір грошової винагороди, а й перспективи збереження робочого місця. На задоволення пропозицій ринку праці впливає кваліфікація і досвід роботи трудящого.
 4. Ринок праці в своєму розпорядженні особливим ресурсом, що має назву «людським капіталом».
 5. Ринок праці являє велику кількість структур (державні, профспілкові та бізнесові), які багато в чому зумовлюють розстановку сил на самому ринку праці.

Функції ринку праці

Визначають необхідність праці, як найважливішої складової людського життя.

Розрізняють дві основні функції ринку праці.

 • Соціальна функція. Ринок праці створює такий рівень доходів, який би задовольняв потреби людей з метою створення прийнятних умов життя і роботи.
 • Економічна функція. За допомогою ринку праці можливе ефективне і раціональне працевлаштування, використанні, розподілі та регулюванні трудових ресурсів.

Види ринків праці

Ринки праці бувають конкурентними і неконкурентними.

Конкурентні ринки відрізняються:

 • Солідною кількістю покупців і продавців.
 • Надані послуги праці однорідні, це означає, що працівники конкретної професії мають однакову кваліфікацію.
 • Покупці і продавці на ринку праці не впливають на розмір заробітної плати.
 • Працівники та роботодавці можуть без проблем входити і виходити з відповідного ринку праці або взагалі залишати його, а працівники можуть без обмежень міняти свого роботодавця.
 • Гравці ринку праці мають інформації про стан ринку, попит та пропозицію трудових послуг, а також ставках заробітної плати на всіх ринках праці.
 • На поведінку працівників і роботодавців впливає, перш за все, економічна мотивація: заробітна плату, працівники хочуть отримувати більше, а роботодавці платитимуть менше.

Зайнятість людей на ринку праці пов'язана із задоволенням особистих потреб кожного працівника, оскільки приносить йому трудові доходи і впливає на рівень життя і добробуту.

Відповідно, на попит і пропозицію на працю впливають такі фактори:

 • продуктивність праці
 • сучасні технології та матеріали
 • рівень економічного стан в окремих галузях промисловості та економіки;
 • рівень попиту на товари та послуги
 • чисельність працездатного населення
 • кваліфікаційний рівень населення
 • розмір заробітної плати та інших виплат
 • політика держави в соціальна сфері

Тепер ви знаєте про те, що таке ринок праці і яку роль він відіграє в економічному і політичному житті всього суспільства. Тому грамотне управління ринком праці, за допомогою встановлення рівня мінімальної заробітної плати, тривалості робочого тижня, забезпечення зайнятості безробітного населення - найважливіші із завдань держави.

» » Що таке ринок праці?