Які є країни?

Фото - Які є країни?

У світовій економіці існує чітка класифікація країн за такими критеріями:

 • абсолютний і відносний ВВП (ВНП);
 • галузева структура національної економіки;
 • НД і дохід на душу населення;
 • структура експорту, імпорту країни;
 • якість життя і рівень населення.

Економічна класифікація країн може бути визначена за кількома підходам. Так, найбільш зрозуміла класифікація країн за рівнем розвитку базується на поділі держав на кілька груп за рівнем доходу на душу населення.

Згідно іншим підходам, класифікація країн світу проводиться за визначенням їх ролі у світовому господарстві.
Типологія країн

За ролі, займаної в світовій економіці

Соціально-економічна природа всіх країн світу вкрай неоднорідна. На сьогоднішній момент в питанні, які є країни, можна виділити три групи:

 • країни промислово розвинені, з домінуючою ринковою економікою. Ці держави утворюють каркас всього світового господарства;
 • країни, що розвиваються - до них відносяться держави Латинської Америки та Океанії, Азії, Африки;
 • держави з перехідною економікою. Сьогодні вони представлені головним чином країнами Східної Європи, Росії. Ці держави перебувають на шляху розвитку альтернативних нових форм господарювання.

Помилково проводити межу між вищезгаданими групами. У питанні, які країни бувають, класифікація відображає ситуацію з об'єктами світового господарства, яка з розвитком економіки змінюється щодня. Прикладом може послужити ціла група країн, що розвиваються - Південна Корея і Гонконг, Тайвань, Бразилія та Аргентина, які по ряду економічних показників вже сьогодні логічно було б віднести до групи індустріально розвинених держав світу. При всьому цьому, рівень інших показників, таких як глибина соціальних контрастів, регіональний розвиток, традиційно ще підходять під визначення країн, що розвиваються.

Промислово розвинені країни зі стабільною ринковою економікою представлені групою з 25 держав із загальною чисельністю близько 1,2 млрд. Чоловік (це приблизно 23% від усього населення земної кулі). Ці держави зосереджують понад 70% світового ВВП, і виробляють 70-75% продукції в різних галузях від загального світового промислового виробництва. Високий рівень ВВП і близько 70% світового зовнішньоторговельного обороту припадає на ці країни.

Класифікація країн за роллю у світовій політиці та економіці

Існує три групи країн.

 • Перша утворюється сімкою головних країн: Японія, США, Німеччина, Великобританія, Франція, Канада та Італія. Вони вважаються лідируючими завдяки ролі у світовій політиці та економіці. Також рівень продуктивності праці в цих країнах набагато вищі, ніж в інших, а успіхи в науці і техніці значні.
 • Друга група складається з 14 країн (Бельгія, Австрія, Нідерланди, Данія, Швеція та ін.). Ці країни невеликі за розміром і характеризуються високим рівнем соціального та економічного розвитку, Часто вони є сполучною ланкою в політичних і економічних взаєминах держав першої групи.
 • Третя група представлена країнами з «переселенським капіталізмом» (Австралія, Ізраїль, ПАР).

За рівнем розвитку і структурою продуктивних сил

 • Перша група представлена найбільш розвиненими країнами Латинської Америки (Бразилія, Аргентина, Мексика, Венесуела, Уругвай та ін.) І деякими індустріальними країнами Азії (Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, Гонконг).
 • Друга група - країни, що експортують нафту і володіють унікальними ресурсами (Кувейт, Катар, Бахрейн, Лівія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак та ін.). Всі вони відрізняються вигідним економічним становище і багатим природним потенціалом, що збільшує рівень доходів на душу населення.
 • Третя група складається з країн із середнім рівнем економічного розвитку і середнім ВВП (Колумбія, Гватемала, Парагвай, Туніс та ін.).
 • У четвертій групі - країни з величезними територіями і численним населенням, природними ресурсами і можливостями економічного розвитку. Тут виділяються Індія, Пакистан та Індонезія. Ці країни важливі в міжнародному контексті, але їх помітно тягне вниз соціально-економічний розвиток.
 • П'ята група представлена найменш розвиненими країнами світу (Бангладеш, Афганістан, Сомалі, Бенін, Чад та ін.). Їх низький дохід на душу населення пов'язаний з невигідним економічним становищем, тому переважає саме сільське господарство.

» » Які є країни?