Причини роздробленості руси

Фото - Причини роздробленості Русі

Головною проблемою, пов'язаною з розумінням роздробленості Русі, є оцінка цього явища. Як правило, сам факт перетворення потужного єдиного Давньоруської держави в кілька незалежних один від одного держав-князівств сприймається як деяке зворотній рух, і, як наслідок, регресивний явище в історії Русі. Така оцінка бере свій початок з так званого "культу централізації", який характерний для багатьох робіт наших істориків. У багатьох з робіт вже саме поняття «історичний прогрес» пов'язується з процесом централізації і процесом утворення єдиної держави. Проте історична реальність насправді була набагато складніше і, відповідно, причини феодальної роздробленості на Русі були об'єктивними.
Початок феодальної роздробленості Русі

Одна з основних причин роздробленості Русі носила технічних характер, і була пов'язана з тимчасовим моментом початку феодальної роздробленості. Тут розкид думок істориків досить великий, починаючи з 1054 року, коли сталася смерть Ярослава Володимировича, і закінчуючи 1132 роком, часом смерті Мстислава Володимировича.

Розглядаючи причини роздробленості Русі, слід врахувати, що єдність Русі в період першого половіниXl століття було відносним, так як кордони держави були нестійкими. Єдність Русі підтримувалося фактично тільки особистістю правителя. Так, після смерті Ярослава, зумовлювався черговий розпад на Русі, однак Володимир Мономах зумів на якийсь час об'єднати російські землі навколо себе. Дане єдність вдалося зберегти до 1132 року.

Суперечності між князями


На перший погляд причини роздробленості Київської Русі знаходяться на поверхні. Це династичні протиріччя князів, їх боротьба за право володіння київським великим столом. Варто нагадати, що наприкінці XI століття виникло дві головні князівські угруповання. До першої відносилися Мономаховичі, які були нащадками князя Володимира Мономаха. До другої групи належали Ольговичі, які були нащадками чернігівського князя Олега Святославича.

Інші причини роздробленості Русі.

Варто відзначити, що причини роздробленості Русі далеко не обмежувалися тільки князівськими усобицями. Не можна не брати до уваги і піднесення міст, яке призвело до значного загострення взаємин між «Владою» і «Землею». Так наприклад, в подібному контексті пояснюється пояснений від'їзд із Суздальської землі Юрія Долгорукого. При цьому прагнення Юрія Долгорукого на південь відбувалося на тлі так званого "зустрічного" руху в Ростово-Суздальські землі Андрія Юрійовича - його сина. Найчастіше, дане протиріччя пояснюється особистими інтересами князів. Однак з точки зору концепції "Влада" і "Землі" цілком зрозумілим стає і об'єктивний характер настільки дивних переміщень, як коли Юрій Долгорукий їхав з спокійного північно-східного спадку на досить неспокійну околицю Степу, яка була постійно разоряема половцями. І подібних конфліктів, коли міста виганяли або не приймали князів, в XII-XIII ст. було безліч. Вони і є свідченням про розлад між "Владою" і "Землею", що став, в результаті, основною причиною для переходу до феодальної роздробленості.

Більше того, варто відзначити, що конфлікти виникали не тільки між «Владою» і «Землею», а й між окремими землями. Найняті певної "землею" князі зобов'язувалися захищати інтереси цієї "землі". Таким чином, всюди "землі" виявляли свою волю у виборі князів, не враховуючи з їх власні генеалогічні домагання. Саме в такому ключі стає абсолютно зрозумілим військовий конфлікт, що виник між новгородцями і ростовцями в 1135 році.


» » Причини роздробленості руси