Що таке комплекс?

Фото - Що таке комплекс?

Під словом комплекс може матися на увазі безліч найрізноманітніших значень. Його використовують не тільки щодо науки, а й у побуті. Щоб показати, наскільки багато значень може мати це слово, розглянемо детально, що таке комплекс.
Комплекс: значення

  • У хімії під комплексом увазі комбінацію хімічних сполук. Наприклад, комплексом хімічних речовин можна назвати ліки, які містять у своєму складі безліч різних компонентів.
  • У промисловості комплексом можна назвати сукупність будівель і споруд, обладнання та доріг (під'їзних шляхів), які обмежені однією територією. Прикладом може служити портовий комплекс, нафтохімічний комплекс, а також рибопромисловий комплекс і т.д.
  • Природний комплекс являє собою територію з притаманною їй флорою і фауною, водоймами, рельєфом. Якщо мова йде про великій території - навіть особливостями клімату. Дане поняття може бути тісно пов'язане з природною зоною.
  • У психології комплексом називають сукупність якостей людини, які впливають на його характер. Це емоційна частина його свідомості, яку людина проявляє у своїй поведінці, вона впливає на його мотиви і вчинки. Прикладом є едипів комплекс, який полягає у прагненні дитини до свого батька протилежної статі (термін введений З. Фрейдом), комплекс неповноцінності і т.п. Про те, які є комплекси та як їх позбутися, читайте в статті Як позбутися комплексів.
  • В економіці під комплексом розуміється об'єднання декількох видів галузей в одну сферу. Наприклад, паливно-енергетичний комплекс, який виробляє, видобуває і акумулює паливні ресурси.
  • У спорті комплекс - сукупність вправ. Комплекс виробляють спеціально для тренування певних груп м'язів. Наприклад, комплекс Сінді.
  • Прикладом комплексу в техніці можна назвати комплекс складальних машин, які займаються складанням автомобілів. Таким чином, мова йде про двох і більше виробах, об'єднаних спільними функціями і діючими спільно.

Таким чином, об'єднавши всі ці значення, можна сказати, що комплекс в загальному сенсі - це сукупність однорідних елементів, що складають певний ціле.


» » Що таке комплекс?