Що таке косинус?

Фото - Що таке косинус?

Дилетантам в математиці розповімо, що таке косинус кута в алгебраїчному понятті. В алгебрі косинус кута (гострого) в прямокутному трикутнику дорівнює відношенню гіпотенузи до прилеглого катета. Якщо приводити в приклад формулу, то виглядати вона буде так cos t = a / c. Щоб запам'ятати значення косинуса, треба знати, що практично в кожній парі чисел косинуси, тобто їх значення, стоять завжди першими.

Варто також запам'ятати, що на кінці будь-якої осі косинуса (осі х) вони рівні модулю 1, а якщо на кінцях осі синусів (осі у) синуси рівні 1, то косинуси дорівнюють 0.

Якщо заглиблюватися в геометрію, то Ви помітите, що особливої різниці в поняттях нету (в алгебри та геометрії поняття косинусів дуже схожі), єдина відмінність в тому, що в геометрії існую теореми.

Згідно з теоремою косинусів, квадрат сторони трикутника прирівнюється сумі квадратів двох його інших сторін, і з цієї суми віднімається подвоєне твір цих же сторін, помножене на косинус кута, що знаходиться між ними. Не варто забувати, що сторони в трикутнику пропорційні синусам протилежних кутів. З теореми випливає, що більша сторона лежить проти більшого кута. Тепер ви знаєте, що таке косинус.


» » Що таке косинус?