Що таке правопорушення?

Фото - Що таке правопорушення?

Мовою юристів звичайну поведінку добропорядної людини називається правомірним, т. Е. Таким, яке не виходить за рамки закону. Але іноді психологічні особливості людини або певні умови економічного, політичного і соціального характеру підштовхують до вчинення неправомірних вчинків. Що таке правопорушення мовою юристів? Це вчинок або бездіяльність дієздатної особи, що заподіює шкоду державі або окремим його громадянам.
Що таке адміністративне правопорушення, його ознаки

Правопорушення - це суперечить правовим нормам поведінка, за який законом передбачено застосування покарання. Для всіх правопорушень характерні певні ознаки, які відрізняють їх від порушення інших правил поведінки (національних звичаїв, норм моралі, внутріорганізаційного статуту).

  1. Дія або бездіяльність. Правопорушенням вважається не тільки вчинення будь-якого караного вчинку, але й відсутність конкретних дій, передбачених законодавством. Наприклад, ненадання своєчасної медичної допомоги, нехтування батьківськими обов'язками і т. Д. Почуття і помисли, якими б вони злочинними не були, не потрапляють під поняття правопорушення, оскільки не знаходять вираження в дії.
  2. Містить небезпеку. Правопорушення несе в собі загрозу заподіяння шкоди матеріальним, психічним, ідеологічним, фізіологічним або організаційно-управлінським взаєминам у суспільстві. За рівнем загрози для суспільства правопорушення поділяються на два види: злочин і проступок.
  3. Заподіює шкоду. Під шкодою розуміються негативні результати порушення правопорядку, дезорганізації суспільних відносин, знищення або псування матеріальних цінностей, сорому свободи громадян і т. Д. Нанесений шкода може носити матеріальний або моральний характер, мати різну ступінь значущості.
  4. Протиправність. Дії, що суперечать правовим нормам держави, називаються протиправними і свідчать про наявність правопорушення.
  5. Караність. За будь-яке діяння, що суперечить закону, передбачена юридична відповідальність.

Юридична відповідальність за правопорушення


З метою захисту інтересів держави та її членів за вчинені правопорушення передбачена юридична відповідальність. Вона спирається на правові норми держави і накладається уповноваженими органами. Юридична відповідальність базується на принципах законності, справедливості, невідворотності. Залежно від ступеня тяжкості правопорушення розрізняють кілька видів відповідальності:

  • адміністративна відповідальність - заходи державного впливу, що застосовуються до приватних або юридичних осіб за правопорушення. До заходів адміністративного стягнення відносяться: усне попередження, грошовий штраф, позбавлення певних прав, виправно-трудові роботи;
  • кримінальна відповідальність - міри покарання за особливо небезпечні для суспільства правопорушення. Передбачає фізичні, майнові та моральні позбавлення караного особи.

» » Що таке правопорушення?