Що таке рівняння?

Фото - Що таке рівняння?
Дивіться відео

Що таке рівняння?

Тим, хто робить перші кроки в алгебрі, звичайно, потрібно максимально впорядкована подача матеріалу. Тому в нашій статті про те, що таке рівняння, ми не тільки дамо визначення, але і наведемо різні класифікації рівнянь з прикладами.

Що таке рівняння: загальні поняття

Отже, рівняння - це вид рівності з невідомим, що позначається латинською буквою. При цьому числове значення даної літери, що дозволяє отримати вірне рівність, називається коренем уравненія.Более докладно про це ви можете прочитати в нашій статті Що таке корінь рівняння, ми ж продовжимо розмову про самих рівняннях. Аргументами рівняння (або змінними) називаються невідомі, а рішенням рівняння називається знаходження всіх його коренів або відсутності коренів.

Види рівнянь

Рівняння поділяються на дві великі групи: алгебраїчні і трансцендентні.

 • Алгебраїчним називається таке рівняння, в якому для знаходження кореня рівняння використовуються тільки алгебраїчні дії - 4 арифметичних, а також зведення в ступінь і витяг натурального кореня.
 • Трансцендентним називається рівняння, в якому для знаходження кореня використовуються неалгебраїчні функції: наприклад, тригонометричні, логарифмічні та інші.

Серед алгебраїчних рівнянь виділяють також:

 • цілі - з обома частинами, що складаються з цілих алгебраїчних виразів по відношенню до невідомим;
 • дробові - містять цілі алгебраїчні вирази в чисельнику і знаменнику;
 • ірраціональні - алгебраїчні вирази тут перебувають під знаком кореня.

Зауважимо також, що дробові й ірраціональні рівняння можна звести до вирішення цілих рівнянь.

Трансцендентні рівняння поділяються на:

 • показові - це такі рівняння, які містять змінну в показнику ступеня. Вони вирішуються шляхом переходу до єдиної основи або показником ступеня, винесенням спільного множника за дужку, розкладанням на множники і деякими іншими способами;
 • логарифмічні - рівняння з логарифмами, тобто такі рівняння, де невідомі знаходяться всередині самих логарифмів. Вирішувати такі рівняння вельми непросто (на відміну від, припустимо, більшості алгебраїчних), оскільки для цього потрібно солідна математична підготовка. Найважливіше тут - перейти від рівняння з логарифмами до рівняння без них, тобто спростити рівняння (такий спосіб видалення логарифмів називається потенцированием). Зрозуміло, потенціювати логарифмічне рівняння можна тільки в тому випадку, якщо вони мають тотожні числові підстави і не мають коефіцієнтів;
 • тригонометрические - це рівняння з змінних під знаками тригонометричних функцій. Їх вирішення вимагає початкового освоєння тригонометричних функцій;
 • змішані - це диференційовані рівняння з частинами, що належать до різних типів (наприклад, з параболічною і еліптичної частинами або еліптичної і гіперболічної і т.д.).

Що стосується класифікації по числу невідомих, то тут все просто: розрізняють рівняння з одним, двома, трьома і так далі невідомими. Існує також і ще одна класифікація, яка ґрунтується на ступені, яка є в лівій частині многочлена. Виходячи з цього розрізняють лінійні, квадратні і кубічні рівняння. Лінійні рівняння також можуть називатися рівняннями 1-го ступеня, квадратні - 2-й, а кубічні, відповідно, 3-й. Ну а тепер наведемо приклади рівнянь тієї чи іншої групи.

Приклади різних типів рівнянь

Приклади алгебраїчних рівнянь:

 • ax + b = 0
 • ax3+ bx2+ cx + d = 0
 • ax4+ bx3+ cx2+ bx + a = 0
  (A не дорівнює 0)

Приклади трансцендентних рівнянь:

 • cos x = x lg x = x-5 лютогоx= Lgx + x5+40

Приклади цілих рівнянь:

 • (2 + x) 2 = (2 + x) (55x-4) (x2-12x + 10) 4 = (3x + 10) 4 (4x2 + 3x-10) 2 = 9x4

Приклад дрібних рівнянь:

 • 15 x + - = 5x - 17 x

Приклад ірраціональних рівнянь:

 • radic-2kf (x) = g (x)

Приклади лінійних рівнянь:

 • 2х + 7 = 0 х - 3 = 2 - 4х 2х + 3 = 5х + 5 - 3х - 2

Приклади квадратних рівнянь:

 • x2+5x-7 = 0 3x2+5x-7 = 0 11x2-7x + 3 = 0

Приклади кубічних рівнянь:

 • x3-9x2-46x + 120 = 0 x3- 4x2+ x + 6 = 0

Приклади показових рівнянь:

 • 5х + 2= 125 3хmiddot-2х= 8х + 3 3+4middot-3х-5 = 0

Приклади логарифмічних рівнянь:

 • log2x = 3 log3x = -1

Приклади тригонометричних рівнянь:

 • 3sin2x + 4sin x cosx + cos2x = 2 sin (5x + pi- / 4) = ctg (2x-pi- / 3) sinx + cos2x + tg3x = ctg4x

Приклади змішаних рівнянь:

 • logх(Log9(4sdot-3х-3)) = 1 | 5x-8 | + | 2sdot-5x + 3 | = 13

Залишилося додати, що для вирішення рівнянь різних типів застосовуються самі різні методи. Ну а щоб вирішувати практично будь рівняння, будуть потрібні знання не тільки алгебри, але також і тригонометрії, причому нерідко знання вельми глибокі.


» » Що таке рівняння?