Що таке юридична відповідальність?

Фото - Що таке юридична відповідальність?

У теорії права не існує однозначного визначення, що таке юридична відповідальність. Автори намагаються виділити ту чи іншу її сторону, яка для них є найбільш важливою. В цілому юридична відповідальність сприймається як міра примусу або як покарання за порушення правових норм. Але не можна упускати і той факт, що юридична відповідальність - не лише правове, а й загально-соціальне явище.
Види юридичної відповідальності

Залежно від ступеня тяжкості правопорушень, правові норми держави розрізняють види юридичної відповідальності. Безсумнівно, найсерйознішою є кримінальна відповідальність, яка застосовується тільки в судовому порядку. Кримінальна відповідальність характеризується вкрай жорсткими санкціями, такими як позбавлення волі або навіть страта. Саме тому порядок накладення кримінальної відповідальності так деталізований, щоб уникнути найменших помилок.

Адміністративна відповідальність настає внаслідок порушення адміністративного кодексу. При порушенні службових обов'язків, настає дисциплінарна відповідальність. Матеріальна і громадянська відповідальність передбачають відшкодування заподіяної матеріальної шкоди громадянам та організаціям. Коли виникає сімейна юридична відповідальність, право сімейних норм вступає в дію, що може виражатися у позбавленні батьківських прав.

За порушення правил поводження з фінансовими ресурсами настає фінансова відповідальність, яка виражається у штрафах і арешти банківських рахунків та ін. Якщо було порушено порядок проходження юридичного процесу, може бути застосована процесуальна відповідальність, наприклад, видалення із залу суду, штраф, або навіть арешт. Конституційна юридична відповідальність виражається у скасуванні законодавчих актів, що не відповідають конституції.

Ознаки юридичної відповідальності

Оскільки поняття юридичної відповідальності пов'язане з якоюсь реакцією держави і суспільства на правопорушення, то її об'єкт змушений зазнавати певних позбавлення за вчинені вчинки. Таким чином, вона встановлюється державою як свого роду нормативна оцінка правопорушень і є основою для відповідальності відповідно до правовими нормами кримінального, адміністративного та інших кодексів. У той же час, юридична відповідальність може наставати внаслідок порушень індивідуально-правових договорів, які не повинні виходити за межі державного права. Підставою для виникнення юридичної відповідальності для громадян буде будь-яке правопорушення, яке своїм характером зумовлює вид юридичної відповідальності і відповідно міру покарання.


Важливі ознаки юридичної відповідальності - це її штрафний характер і ретроспективность. Правопорушник зазнає позбавлення як адекватні з погляду правових норм негативні наслідки своїх дій. Тобто це реакція суспільства і держави на певні вчинки. Ретроспективний характер юридичної відповідальності полягає в тому, що покарати людину можна тільки за вже вчинені дії.

Принципи юридичної відповідальності

Юридична відповідальність базується на принципах невідворотності та доцільності, тобто при наявності правопорушення обов'язково повинна настати відповідальність. Важлива також індивідуалізація покарання і неможливість подвоєння відповідальності.

Найважливіші принципи юридичної відповідальності - це її законність і справедливість. Іншими словами відповідальність накладається тільки у відповідність із чинними правовими нормами, і тільки за дійсно скоєні правопорушення.

Таким чином, основні принципи забезпечують те, що юридична відповідальність є не тільки правовою, а й громадським інструментом регулювання поведінки громадян.


» » Що таке юридична відповідальність?